Miért épp Jövő-Kép?

A névválasztással is a fő célunkat fejezzük ki. Hiszünk abban, hogy aktív, elkötelezett munkával, a helyi közösségek bevonásával és aktív részvételével lehetőségünk van megváltoztatni a közös jövőnket. De mindez csak akkor lehetséges, ha él mindannyiunk fejében egy pozitív jövőkép, és együtt, egymást segítve, közösen fejlődve teszünk is ennek megvalósulásáért.

 

Mit szimbolizál a logónk?

A logó ötletét egy általunk is sokat használt tréninggyakorlatból merítettük. A gyakorlat lényege, hogy a 9 pontot úgy kell összekötni egy vonallal, hogy közben nem emeljük fel a tollat. A feladat érdekessége, hogy nem oldható meg a megszokott gondolkodási sémában. Ahhoz, hogy megoldjuk, ki kell lépnünk a 9 pont által lehatárolt keretből. Azért lett ez a szervezetünk logója, mert ránk is jellemző, hogy igyekszünk túllépni a berögzült szokásokon, hagyományos megoldásokon, új utakat, új megoldásokat keresünk és kísérletezünk ki. Nem félünk ismeretlen területre kilépve új utakat kijelölni, új módszereket kidolgozni és alkalmazni.

 

Kik vagyunk?

Tagjaink több, mint 10 éves tapasztalattal rendelkeznek az önszerveződő közösségek terén, munkánk a nonprofit és forprofit szektorban egyaránt nyomot hagy. Hiszünk abban, hogy a közösségek létrejötte, és az általuk létrehozott társadalmi jó nem szektorfüggő, sőt, a különböző területekről, különböző háttérrel érkező egyének és közösségek összekapcsolódása tudja létrehozni azt az emberi és szakmai minőséget, amelyben dolgozni szeretnénk.

Milyen területekre fókuszálunk?

A bemutatott területekben nincs rangsorolás, minden cél egyformán fontos. A területek egymásra épülnek, kölcsönhatásban vannak, így minden terület fejlesztése és koncentrál segítése szükséges.

 

• Hátrányos helyzetű egyének, családok, csoportok

Fontos számunkra az esélyegyenlőség, annak biztosítása, hogy a fejlődéshez, a társadalmi javakhoz, tudáshoz, lehetőségekhez minden társadalmi csoport egyenlő módon hozzáférhessen. A mi jövőképünk egy egymást segítő és támogató társadalom, amely nem kirekesztő és nem megkülönböztető.

Épp ezért tűztük ki célul a a társadalmi előítélet és munkaerő-piaci diszkrimináció mérséklését, leküzdését. Azt gondoljuk, hogy ehhez az egyének szintjén érdemes közelíteni, így aktív szemléletformáló munkát végzünk ezen a területen is.

A társadalmi haladás, a gazdasági fejlődés, a méltányos életkörülmények, az esélyegyenlőség, a szociális jólét lehetőségének megteremtésén dolgozunk az érintettek minél aktívabb bevonásával.

 

• Fiatalok pozitív jövőképének kialakítása, lehetőségeik növelése

Meggyőződésünk, hogy ott van minden egyes fiatalban a potenciál arra, hogy kezükbe tudják venni a saját sorsukat, képesek legyenek megtalálni vagy megteremteni egy jó és sikeres élet lehetőségét. Ehhez nyújtunk különböző módszerekkel és eszközökkel segítséget nekik. Iskolán kívüli tevékenységek ösztönzése, kompetenciafejlesztés, előadások, kiállítások, beszélgetés, játékok szervezése, ifjúsági coaching, életvezetési, párkapcsolati tanácsadás, és sok minden más, az igényekre, szükségletekre szabva.

 

• Önszerveződő közösségek, alulról jövő kezdeményezések támogatása

Hisszük, hogy a jövő kulcsa a közösségek kezében van. Olyan közösségeket kell építeni és megtanulni jól működtetni, amelyek az egyén boldogulása mellett ugyanolyan fontos értéknek tartják, hogy életvitelükkel, szokásaikkal, aktivitásukkal egy nagyobb társadalmi jó kialakulásához járuljanak hozzá.

 

• Kulturális tevékenységek

Elsősorban a lakosság életminőségének javítását szolgáló kulturális célokra fókuszálunk. Fontos, hogy ismerjük és ápoljuk a kulturális értékeket. Ez nem merülhet ki a hagyományőrzés szintjén, hanem tágabban értelmezve, komplex programok megvalósításával szükséges egy fenntartható kultúra kialakítása, elterjesztése.

 

• Családok védelme, az emberi viszonyok minőségének javítása

A család a mi értelmezésünkben együtt élő emberek közössége, függetlenül a házasságkötéstől és a gyermekvállalástól. Ha a családra, mint társadalmi egységre tekintünk, látni fogjuk, hogy annak működése, minősége, az, hogy hogyan érezzük magunkat a családon belül, mennyire tudunk együtt fejlődni, boldogulni, meglátni, vagy megteremteni az előrejutás lehetőségét, elsősorban az emberi viszonyoktól függ. Ha jól tudjuk a párkapcsolatunkat, a családi szerepeinket működtetni, akkor jól tudunk működni a kisebb és nagyobb közösségekben, társadalmi egységekben is. Épp ezért arra törekszünk, hogy az emberi viszonyok, az emberi kapcsolatok működtetéséhez szükséges területen segítsük az egyének, párok, családok fejlődését.

 

És végül, de nem utolsó sorban fontos elmondani magunkról, hogy a folyamatos fejlődésben, a szakmai minőség biztosításában, a tanulásban hiszünk, és abban, hogy feladatunk és felelősségünk mindezt egy magasabb szintű társadalmi jó szolgálatába állítani. Ezért folyamatosan képezzük magunkat, tapasztalatokat szerzünk, együttműködéseket alakítunk ki, így a saját munkánk is egyre hasznosabb a társadalom egésze számára.